Boloria freija freija (Thunberg, 1791);  Comments: TL: not specified .

Boloria freija freija ♂ Glenn Hwy., 120 mi. from Anchorage, AK, USA 27-VI-74