Boloria selene atrocostalis (Huard, 1927);  Comments: TL: not specified .

Boloria selene atrocostalis Trout Lake, Chippewa Co., MI, USA 22-VII-04