________________________________ 
Species   Anteros acheus

Anteros acheus acheus

(Stoll, 1781)TL: Surinam


specimen

specimen
Anteros acheus ampyx
(Drury, 1782)TL: Brazil (RJ)


Anteros acheus troas

Stichel, 1909TL: Bolivia


troas Stichel 1909 T Bolivia

troas Stichel 1909 T Bolivia

specimen

specimen