________________________________ 
Species   Anteros chrysoprasta

Anteros chrysoprasta

Hewitson, 1867TL: Brazil (Pa)


chrysoprasta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)

chrysoprasta Hewitson 1867 T Brazil (Pa)