________________________________ 
Species   Anteros theleia

Anteros theleia

Stichel, 1910TL: [Peru]


theleia Stichel 1910 T [Peru]

theleia Stichel 1910 T [Peru]