________________________________ 
Species   Apodemia chisosensis

Apodemia chisosensis

H. Freeman, 1964

Chisos Metalmark

SW TX, Hypothetical for
N-central Mexico

TL: USA (Tx)

chisosensis Freeman 1964 HT USA (Tx)

chisosensis Freeman 1964 HT USA (Tx)

chisosensis Freeman 1964 HT USA (Tx)

chisosensis Freeman 1964 T USA (Tx)

chisosensis Freeman 1964 T USA (Tx)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult