________________________________ 
Species   Apodemia duryi

Apodemia duryi

(W. H. Edwards, 1882)

Dury's Metalmark

S-central NM, W TX, N-central
Mexico to QRO

TL: USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 LT USA (NM)

duryi Edwards 1882 T USA (NM)

duryi Edwards 1882 T USA (NM)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult