________________________________ 
Apodemia mormo autumnalis Austin, 1998;  Comments: N AZ, N NM, SE CA, SW UT, S NV; possibly E to SW CO TL: USA (Nv).

Apodemia mormo autumnalis

Austin, 1998

Mormon Metalmark

N AZ, N NM, SE CA, SW UT, S NV;
possibly E to SW CO

TL: USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

autumnalis Austin 1998 PT USA (Nv)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures