________________________________ 
Apodemia palmerii arizona Austin, [1989];  Comments: C AZ to W TX, NW Mexico (SON, SIN, CHIH) TL: USA (Az).

Apodemia palmerii arizona

Austin, [1989]

Palmer’s Metalmark

C AZ to W TX, NW Mexico (SON,
SIN, CHIH)

TL: USA (Az)

arizona Austin [1989] HT USA (Az)

arizona Austin [1989] HT USA (Az)

arizona Austin [1989] HT USA (Az)

arizona Austin [1989] AT USA (Az)

arizona Austin [1989] AT USA (Az)

arizona Austin [1989] AT USA (Az)

specimen

specimen

specimen

specimen

illustration

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures