________________________________ 
Species   Apodemia paucipuncta

Apodemia paucipuncta paucipuncta

Spitz, 1930TL: Brazil (MG)


paucipuncta Spitz 1930 T Brazil (MG)

paucipuncta Spitz 1930 T Brazil (MG)

Apodemia paucipuncta moedensis

Callaghan, 1979TL: Brazil (MG)


moedensis Callaghan 1979 T Brazil (MG)

moedensis Callaghan 1979 T Brazil (MG)