________________________________ 
Apodemia virgulti davenporti J. Emmel, T. Emmel & Pratt, 1998;  Comments: E slope S. Nevada (Olancha to Walker Pass); Tehachapis, Piutes TL: USA (Ca).

Apodemia virgulti davenporti

J. Emmel, T. Emmel & Pratt, 1998

Behr's Metalmark

E slope S. Nevada (Olancha to
Walker Pass); Tehachapis, Piutes

TL: USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

davenporti Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult