________________________________ 
Argyrogrammana stilbe stilbe (Godart, [1824]);  Comments: TL: Brazil .

Argyrogrammana stilbe stilbe

(Godart, [1824])TL: Brazil


perone Doubleday 1847 T Brazil (Pa)

perone Doubleday 1847 T Brazil (Pa)

perone Westwood 1851 T Brazil (Pa)

perone Westwood 1851 T Brazil (Pa)