________________________________ 
Species   Atlides gaumeri

Atlides gaumeri

(Godman, 1901)

White-tipped Hairstreak

E & W Mexico to Panama

TL: Mexico (Yuc)

gaumeri Godman 1901 T Mexico (Yuc)

gaumeri Godman 1901 T Mexico (Yuc)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult