________________________________ 
Species   Baeotis zonata

Baeotis zonata zonata

R. Felder, 1869

Bumblebee Metalmark

E & W Mexico to Venezuela

TL: Mexico (Ver); Colombia

zonata Felder 1869 T Mexico (Ver);Colombia

zonata Felder 1869 T Mexico (Ver);Colombia

simbla Boisduval 1870 T Guatemala

simbla Boisduval 1870 T Guatemala

libna Butler 1870 T Mexico?

libna Butler 1870 T Mexico?

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Baeotis zonata dryades

Dognin, 1891TL: Ecuador


dryades Dognin 1891 T Ecuador

dryades Dognin 1891 T Ecuador