________________________________ 
Barbicornis basilis basilis Godart, [1824];  Comments: TL: Brazil .

Barbicornis basilis basilis

Godart, [1824]TL: Brazil


melanops Butler 1873 T Brazil

melanops Butler 1873 T Brazil

dibaphina Butler 1873 T Brazil?

dibaphina Butler 1873 T Brazil?

polyplaga Seitz 1913 T

polyplaga Seitz 1913 T

polyplaga Seitz 1913 T

polyplaga Seitz 1913 T

alcyoneus Seitz 1913 T [Brazil]

alcyoneus Seitz 1913 T [Brazil]

cuneifera Seitz 1913 T Brazil (ES)

cuneifera Seitz 1913 T Brazil (ES)

conjuncta Zikán 1952 T Brazil (RJ)

conjuncta Zikán 1952 T Brazil (RJ)

magniplaga Zikán 1952 T Brazil (RJ)

magniplaga Zikán 1952 T Brazil (RJ)