________________________________ 
Species   Calospila apotheta

Calospila apotheta

(H. Bates, 1868)TL: Brazil


apotheta Bates 1868 T Brazil

apotheta Bates 1868 T Brazil

lyncestes Hewitson 1874 T French Guiana

lyncestes Hewitson 1874 T French Guiana