________________________________ 
Species   Calospila thara

Calospila thara thara

(Hewitson, 1858)TL: Brazil (Am)


thara Hewitson 1858 T Brazil (Am)

thara Hewitson 1858 T Brazil (Am)

melia Bates 1868 T Brazil (Am)

melia Bates 1868 T Brazil (Am)

caelestis Röber 1927 T Brazil (Am)

caelestis Röber 1927 T Brazil (Am)

caelestis Röber 1927 T Brazil (Am)

caelestis Röber 1927 T Brazil (Am)

caelestis Röber 1927 T Brazil (Am)

Calospila thara nomia

(Godman, 1903)TL: French Guiana; Guyana


thara Hewitson 1872 T French Guiana

thara Hewitson 1872 T French Guiana

Calospila thara pulchra

(Lathy, 1904)TL: Peru


pulchra Lathy 1904 T Peru

pulchra Lathy 1904 T Peru