________________________________ 
Species   Charonias eurytele

Charonias eurytele eurytele

(Hewitson, [1853])TL: Ecuador


eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T ?Ecuador
Charonias eurytele caraca
Kaye, 1913TL: Venezuela


Charonias eurytele dismorphina

Röber, 1908TL: Colombia


dismorphina Röber 1908 T Colombia

dismorphina Röber 1908 T Colombia

Charonias eurytele dismorphites

(A. Butler, 1872)

Tiger White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

Charonias eurytele nigrescens

(Salvin & Godman, 1868)

Tiger White

S Mexico to Guatemala (at least)

TL: Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen