________________________________ 
Charonias eurytele dismorphites (A. Butler, 1872);  Comments: Costa Rica & Panama TL: Costa Rica.

Charonias eurytele dismorphites

(A. Butler, 1872)

Tiger White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

specimen