________________________________ 
Species   Charonias theano

Charonias theano

(Boisduval, 1836)TL: Brazil (RJ)


theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)