________________________________ 
Species   Contrafacia bassania

Contrafacia bassania

(Hewitson, 1868)

White-etched Hairstreak

Mexico to Colombia

TL: Mexico

bassania Hewitson 1868 T Mexico

bassania Hewitson 1868 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult