________________________________ 
Dismorphia thermesia thermesia (Godart, 1819);  Comments: TL: Brazil .

Dismorphia thermesia thermesia

(Godart, 1819)TL: Brazil


specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult