________________________________ 
Dismorphia theucharila avonia (Hewitson, 1867);  Comments: TL: Ecuador .

Dismorphia theucharila avonia

(Hewitson, 1867)TL: Ecuador


avonia Hewitson 1867 LT Ecuador

avonia Hewitson 1867 LT Ecuador

leuconia Butler 1899 LT Ecuador

leuconia Butler 1899 LT Ecuador

limonea Butler 1899 LT Ecuador

limonea Butler 1899 LT Ecuador

pallida Röber 1909 LT Ecuador

pallida Röber 1909 LT Ecuador

ithomiella Röber 1909 LT Ecuador

ithomiella Röber 1909 LT Ecuador

columbiana Hering 1925 HT Colombia

columbiana Hering 1925 HT Colombia