________________________________ 
Dismorphia theucharila fortunata (Lucas, 1854);  Comments: E Mexico to NW Colombia TL: Mexico (Tab).

Dismorphia theucharila fortunata

(Lucas, 1854)

Clearwinged Mimic-White

E Mexico to NW Colombia

TL: Mexico (Tab)

antherize Hewitson [1858] LT Mexico

antherize Hewitson [1858] LT Mexico

ribbei Godman & Salvin 1878 HT Panama

ribbei Godman & Salvin 1878 HT Panama

alterata Butler 1899 LT "Colombia"

alterata Butler 1899 LT "Colombia"

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures