________________________________ 
Dismorphia theucharila lysinoe (Hewitson, [1853]);  Comments: TL: [Brazil (Am)] .

Dismorphia theucharila lysinoe

(Hewitson, [1853])TL: [Brazil (Am)]


lysinoe Hewitson [1853] LT [Brazil (Am)]

lysinoe Hewitson [1853] LT [Brazil (Am)]

flammula Butler 1899 LT Brazil (Am)

flammula Butler 1899 LT Brazil (Am)

fervida Butler 1899 LT Brazil (Am)

fervida Butler 1899 LT Brazil (Am)

batesi Röber 1909 LT [Brazil (Am)]

batesi Röber 1909 LT [Brazil (Am)]

lysandra Avinoff 1926 HT Brazil (Am)

lysandra Avinoff 1926 HT Brazil (Am)

yurupari Zikán 1940 LT Brazil (Am)

yurupari Zikán 1940 LT Brazil (Am)

yuruti Zikán 1940 HT Brazil (Am)

yuruti Zikán 1940 HT Brazil (Am)

massai Zikán 1941 LT Brazil (Am)

massai Zikán 1941 LT Brazil (Am)

oodoleva Zikán 1941 LT

oodoleva Zikán 1941 LT