________________________________ 
Dismorphia theucharila lysinoides Staudinger, 1884;  Comments: TL: Colombia .

Dismorphia theucharila
lysinoides

Staudinger, 1884TL: Colombia


lysinoides Staudinger 1884 LT Colombia

lysinoides Staudinger 1884 LT Colombia