________________________________ 
Species   Enos thara

Enos thara

(Hewitson, 1867)

Thara Hairstreak

SE Mexico to S Brazil

TL: Brazil (RJ)

thara Hewitson 1867 T Brazil (RJ)

thara Hewitson 1867 T Brazil (RJ)

ivelia Gosse 1880 T Paraguay

ivelia Gosse 1880 T Paraguay

eunus Godman & Salvin 1887 T Guatemala;Costa Rica;Panama

eunus Godman & Salvin 1887 T Guatemala;Costa Rica;Panama

eunus Godman & Salvin 1887 T Guatemala;Costa Rica;Panama

eunus Godman & Salvin 1887 T Guatemala;Costa Rica;Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult