________________________________ 
Esthemopsis pherephatte pherephatte (Godart, [1824]);  Comments: [= caeruleata], S Mexico to Panama TL: "Brazil".

Esthemopsis pherephatte
pherephatte

(Godart, [1824])

Godart's Metalmark

[= caeruleata], S Mexico to
Panama

TL: "Brazil"

pherephatte Godart [1824] T "Brazil"

pherephatte Godart [1824] T "Brazil"

caeruleata Godman & Salvin 1878 T Panama

caeruleata Godman & Salvin 1878 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures