________________________________ 
Species   Eumaeus godartii

Eumaeus godartii

(Boisduval, 1870)

White-tipped Cycadian

Nicaragua to W Ecuador

TL: "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

godartii Boisduval 1870 T "Guatemala"

costaricensis Draudt 1916 T Costa Rica

costaricensis Draudt 1916 T Costa Rica

costaricensis Draudt 1916 T ?Costa Rica

costaricensis Draudt 1916 T ?Costa Rica

costaricensis Draudt 1916 T ?Costa Rica

costaricensis Draudt 1916 T ?Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures