________________________________ 
Species   Eumaeus toxana

Eumaeus toxana

(Boisduval, 1870)

Toxana

Venezuela to Bolivia

TL: [Colombia]

toxana Boisduval 1870 T [Colombia]

toxana Boisduval 1870 T [Colombia]

obsoleta Lathy 1926 T Bolivia

obsoleta Lathy 1926 T Bolivia

giganteus Röber 1927 T Ecuador

giganteus Röber 1927 T Ecuador

splendidissima Bryk 1953 T Peru

splendidissima Bryk 1953 T Peru

sara Constantino & Johnson 1997 T Colombia

sara Constantino & Johnson 1997 T Colombia

sara Constantino & Johnson 1997 T ?Colombia

sara Constantino & Johnson 1997 T ?Colombia