________________________________ 
Species   Eumaeus toxea

Eumaeus toxea

(Godart, [1824])

Mexican Cycadian

E & W Mexico to Nicaragua (S TX
as very rare stray)

TL: "S. Amer."

toxea Godart [1824] T "S. Amer."

toxea Godart [1824] T "S. Amer."

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult