________________________________ 
Species   Eurybia elvina

Eurybia elvina elvina

Stichel, 1910

Blind Eurybia

E & W Mexico to Panama

TL: Costa Rica; Panama; Colombia

elvina Stichel 1910 T Costa Rica;Panama;Colombia

elvina Stichel 1910 T Costa Rica;Panama;Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

Eurybia elvina emidiata

Stichel, 1915TL: Brazil (Am)


emidiata Stichel 1915 T Brazil (Am)

emidiata Stichel 1915 T Brazil (Am)

emidiata Stichel 1915 T Brazil (Am)

emidiata Stichel 1915 T Brazil (Am)

Eurybia elvina granulata

Stichel, 1910TL: Peru; Ecuador


granulata Stichel 1910 T Peru;Ecuador

granulata Stichel 1910 T Peru;Ecuador