________________________________ 
Species   Eurybia rubeolata

Eurybia rubeolata rubeolata

Stichel, 1910TL: Bolivia; Peru


rubeolata Stichel 1910 T Bolivia;Peru

rubeolata Stichel 1910 T Bolivia;Peru

rubeolata Stichel 1910 T ?Bolivia;Peru

rubeolata Stichel 1910 T ?Bolivia;Peru

live adult

Eurybia rubeolata planaltensis

Callaghan, 2001TL: Brazil (DF)


planaltensis Callaghan 2001 T Brazil (DF)

planaltensis Callaghan 2001 T Brazil (DF)

planaltensis Callaghan 2001 T ?Brazil (DF)

planaltensis Callaghan 2001 T ?Brazil (DF)