________________________________ 
Species   Eurytides orabilis

Eurytides orabilis orabilis

(A. Butler, 1872)

Thick-edged Kite-Swallowtail

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

orabilis Butler 1872 T Costa Rica

orabilis Butler 1872 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Eurytides orabilis isocharis

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia


isocharis Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

isocharis Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

isocharis Rothschild & Jordan 1906 LT Colombia

isocharis Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

isocharis Rothschild & Jordan 1906 T Colombia