________________________________ 
Species   Eurytides salvini

Eurytides salvini

(H. Bates, 1864)

Salvin’s Kite-Swallowtail

SE Mexico to Honduras

TL: Guatemala

salvini Bates 1864 T Guatemala

salvini Bates 1864 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult