________________________________ 
Species   Euselasia amblypodia

Euselasia amblypodia

Lathy, 1926TL: Peru


amblypodia Lathy 1926 T Peru

amblypodia Lathy 1926 T Peru

specimen