________________________________ 
Euselasia archelaus ecuadorensis Lathy, 1926;  Comments: TL: Ecuador .

Euselasia archelaus ecuadorensis

Lathy, 1926TL: Ecuador


ecuadorensis Lathy 1926 T Ecuador

ecuadorensis Lathy 1926 T Ecuador