________________________________ 
Species   Euselasia argentea

Euselasia argentea

(Hewitson, 1871)

Orange-spotted Euselasia

Chiapas to Panama

TL: Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T ?Nicaragua

argentea Hewitson 1871 T ?Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen