________________________________ 
Species   Euselasia crinon

Euselasia crinon

Stichel, 1919TL: Bolivia; Peru


crinon Stichel 1919 T Bolivia;Peru

crinon Stichel 1919 T Bolivia;Peru