________________________________ 
Species   Euselasia dolichos

Euselasia dolichos

Staudinger, [1887]TL: Peru


dolichos Staudinger [1887] T Peru

dolichos Staudinger [1887] T Peru

specimen

specimen