________________________________ 
Euselasia eustola eustola Stichel, 1919;  Comments: TL: Bolivia; Peru .

Euselasia eustola eustola

Stichel, 1919TL: Bolivia; Peru


eustola Stichel 1919 T Bolivia;Peru

eustola Stichel 1919 T Bolivia;Peru