________________________________ 
Species   Euselasia eucrates

Euselasia eucrates eucrates

(Hewitson, 1872)TL: Ecuador


eucrates Hewitson 1872 T Ecuador

eucrates Hewitson 1872 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

februlis Stichel 1919 T Ecuador

specimen

specimen

Euselasia eucrates eriphyla

Stichel, 1919TL: Ecuador


eriphyla Stichel 1919 T Ecuador

eriphyla Stichel 1919 T Ecuador

Euselasia eucrates leucorrhoa

(Godman & Salvin, 1878)

Godman's Euselasia

SE Mexico to Venezuela

TL: Panama

leucorrhoa Godman & Salvin 1878 T Panama

leucorrhoa Godman & Salvin 1878 T Panama

russata Godman & Salvin 1878 T Panama

russata Godman & Salvin 1878 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult