________________________________ 
Species   Euselasia eucritus

Euselasia eucritus eucritus

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Pa)


eucritus Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

eucritus Hewitson [1853] T ?Brazil (Pa)

Euselasia eucritus hypocrita

Stichel, 1919TL: Bolivia


hypocrita Stichel 1919 T Bolivia

hypocrita Stichel 1919 T Bolivia