________________________________ 
Species   Euselasia euodias

Euselasia euodias euodias

(Hewitson, 1856)TL: Brazil (Am)


euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

euodias Hewitson 1856 T Brazil (Am)

specimen

specimen
Euselasia euodias talidiman
Brévignon & Gallard, 1992TL: French Guiana