________________________________ 
Species   Euselasia euphaes

Euselasia euphaes

(Hewitson, [1855])TL: Brazil (Pa)


euphaes Hewitson [1855] T Brazil (Pa)

euphaes Hewitson [1855] T Brazil (Pa)

phrygia Stichel 1925 T Brazil (Am)

phrygia Stichel 1925 T Brazil (Am)

fulviplaga Lathy 1926 T Peru

fulviplaga Lathy 1926 T Peru