________________________________ 
Species   Euselasia euriteus

Euselasia euriteus

(Cramer, 1777)TL: Surinam


gration Seitz 1913 T Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T ?Brazil (Am)

gration Seitz 1913 T ?Brazil (Am)