________________________________ 
Species   Euselasia eurymachus

Euselasia eurymachus

(Hewitson, 1872)TL: Ecuador


eurymachus Hewitson 1872 T Ecuador

eurymachus Hewitson 1872 T Ecuador