________________________________ 
Species   Euselasia extensa

Euselasia extensa

(H. Bates, 1868)TL: Brazil (Am)


extensa Bates 1868 T Brazil (Am)

extensa Bates 1868 T Brazil (Am)