________________________________ 
Species   Euselasia fournierae

Euselasia fournierae

Lathy, 1924TL: Brazil (Am)


fournierae Lathy 1924 T Brazil (Am)

fournierae Lathy 1924 T Brazil (Am)