________________________________ 
Species   Euselasia gordios

Euselasia gordios

Stichel, 1919TL: Bolivia


gordios Stichel 1919 T Bolivia

gordios Stichel 1919 T Bolivia

specimen

specimen